Tipy pro Vás

Proč karate?

Karate je ideální sport pro děti a mládež, protože ČTI DÁLE

Doporučení pro výběr klubu

Na základě naší dlouholeté praxe a zkušeností s výukou v bojových uměních jsme pro Vás připravili pár rad. Doporučení najdete zde.

Karate pro děti od 4 let???

Vhodné období pro rozvoj koordinace a soustavnou tréninkovou činnost ČTI DÁLE

Zkušební řád

Shotokan karate

KARATE PRO DĚTI OD 4 LET???

Vhodné období pro rozvoj koordinace a soustavnou tréninkovou činnost (opravdu trénink, ne pohybovou hru, např. na karate) začíná u dítěte zhruba ve věku 5 – 6 let. Teprve v tomto věku je dítě schopno účelně koordinovat vlastní pohyby, přizpůsobovat je měnícím se podmínkám a osvojovat si nové pohyby. Tzv. zlatý věk motoriky, kdy se dítě nejsnadněji naučí nové pohybové dovednosti, nastává dokonce kolem 8. až 10. roku. Proto nemá smysl začít s tréninkem dětí dříve než v 5 letech. Učit 4leté děti karate je spíše o penězích, než o tom, že by se něco naučily – nejsou totiž ještě mentálně ani fyzicky dostatečně vyspělé na to, aby mohly soustavně trénovat a něco se naučit. Každý kvalifikovaný trenér, který prošel studiem pedagogiky sportu, toto musí bezpodmínečně vědět.

Instruktoři ČSWABU mají 1. a 2. trenérské třídy z FTVS UK.

VÝVOJOVÉ ZÁKONITOSTI DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU – FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY

Děti, které jsou opravdu malé, si chtějí hrát, a čím je dítě mladší, tím je potřeba hrát si silnější. Podstatou jejich hraní si je tvůrčím způsobem rozvinout určitý motiv, děti nepotřebují srovnání vítěz – poražený.

V tomto období bychom mohli motorický vývoj označit jako zdokonalování, zlepšení pohybové koordinace, větší hbitosti a elegance pohybů. Všimněte si například, jak chodí čtyřleté dítě do schodů – nestřídá pravou a levou nohu, ale vždy vykročí jednou nohou na schod a druhou přisune. Pětileté děti mají na této úrovni motorický vývoj zvládnutý. U dětí předškolního věku se ještě může vyskytovat: Nedokonalá souhra pohybu trupu a končetin. Nepravidelnost délky a tempa kroku. Je to přirozený motorický vývoj a tomu je přizpůsobená i pohybová hra. Už z toho je i laikovi jasné, že se nemůže jednat o trénink v pravém slova smyslu, ať už by ho kdokoliv nazval specializovaný nebo individuální.

Starší děti (5 – 7 let) se dokážou již déle soustředit, a tak se učí složitější pohybové dovednosti a začínají i se základy karate. Pro sport, před zahájením opravdového tréninku, který učí specifické dovednosti sportu, je potřeba dětí hrát si uváděna v rozmezí 5 – 9 let. Okolo 8 – 9 roku přechází potřeba hrát si do potřeby hry. Cílem již není vlastní hraní si, neurčitý výkon, v našem případě pohybový. Hra má jasně vymezená pravidla, je zde pevný průběh a hra končí vítězstvím nebo prohrou. (viz. profesoři Perič, Dovalil, Sportovní příprava dětí, Pedagogika sportu a další). Všechny motorické (pohybové) testy ve sportu jsou pro testované osoby shodné a hodnocení výsledků je odborníky vypracováno pro děti od 6 let. (Měkota K., Blahuš, P. Motorické testy v tělesné výchově) Z toho jasně vyplývá, že posuzování dětí na základě sportovních dovedností se děje po šestém roku dítěte.